دسته بندی کتاب‌ها منو
دسته بندی کتاب‌ها

گیاه رقصنده

چهارشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۷

یکی از گیاهان شگفت انگیز در طبیعت، گیاه تلگراف است که بومی مناطق گرمسیری آسیاست. به خاطر این اسمش را گذاشته اند تلگراف چون به حرکت برگ ها وابسته است. برگ هایش برای این که گرما و نور بیشتری دریافت کنند خیلی سریع تکان می خورند، انگار گیاه در حال مخابره پیام است.

این گیاه هم مثل گل قهر و آشتی نسبت به لمس حساس است. اگر به برگ هایش دست بزنیم حرکت می کنند.

اما چرا اسمش را گذاشته اند رقصنده؟ چون علاوه بر لمس نسبت به صدا و موسیقی هم واکنش نشان می دهد و به حرکت درمی آید. با غروب خورشید حرکت برگ ها متوقف می شود.

فرضیات زیادی درباره دلایل حرکت آنها وجود دارد. برخی می گویند در برگ ها سلول های بالون مانندی هست که وقتی مقابل نور و دما تحریک می شوند به سرعت آب را در برگ ها به شکل جریان معکوس به حرکت درمی آورند. این باعث می شود بالون ها پر و خالی شوند. این پر و خالی شدن منشأ رقص برگ هاست. با وجود قرن ها محبوبیت این گیاه علفی کوچک هنوز رازهای زیادی برای کشف شدن در خود دارد.

منبع: روزنامه جام جم، شماره 5322، صفحه 13
نظرات کاربران

توجه: توجه

امکان ثبت نظر برای این مطلب وجود ندارد.