دسته بندی کتاب‌ها منو
دسته بندی کتاب‌ها

استراتژی های پیشگیری از آسیب های ورزشی در رشته پارا دو و میدانی (تاکید بر مواد پرتابی ایستاده و نشسته)

استراتژی های پیشگیری از آسیب های ورزشی در رشته پارا دو و میدانی (تاکید بر مواد پرتابی ایستاده و نشسته)
ناشر انتشارات حتمی
نویسنده
تعداد صفحات ۱۰۴
قیمت پشت جلد ۹۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش ۸۹,۱۰۰ تومان
۱۰٪ تخفیف

رشته ورزشی دو و میدانی معلولان و سابقۀ آن در پارالمپیک
ورزشکاران مدال آور پارادوومیدانی ایران در بازیهای پارالمپیک 1988 تا 2016

مدال آوران پارادوومیدانی ایران در پارالمپیک ۱۹۸۸ سئول
مدال آوران پارادوومیدانی ایران در پارالمپیک ۱۹۹۲ بارسلونا
مدال آوران پارادوومیدانی ایران در پارالمپیک ۱۹۹۶ آتلانتا
مدال آوران پارادوومیدانی ایران در پارالمپیک ۲۰۰۰ سیدنی
مدال آوران پارادوومیدانی ایران در پارالمپیک ۲۰۰۴ آتن
مدال آوران پارادوومیدانی ایران در پارالمپیک ۲۰۰۸ پکن
مدال آوران پارادوومیدانی ایران در پارالمپیک ۲۰۱۲ لندن
مدال آوران ایران در پارالمپیک ۲۰۱۶ ریو
کلاس بندی ورزشی ورزشکاران رشته دو و میدانی
کلاس های پرتاب ها
کلاس های مربوط به دوها
کلاس بندی ورزشکاران دارای معلولیت بینایی
کلاس بندی افراد عقب مانده ذهنی
رشته های پرتابی معلولان
پرتاب دیسک معلولان
پرتاب نیزه معلولان
پرتاب وزنه معلولان
شیوع آسیب های ورزشی و مکانیزم آن در رشته پارا دو و میدانی
میزان شیوع آسیب های دو و میدانی معلولین
محل آسیب
محل آسیب در ورزشکاران ایستاده دوها و پرتاب ها:
محل آسیب در ورزشکاران نشسته و یا ویلچری:
مقایسه محل آسیب در در ورزشکاران ایستاده و نشسته به طور کلی
آسیب های دو و میدانی در پارالمپیک نابینایان
توزیع آسیبهای ورزشی پارادو و میدانی نابینایان به طور کلی در بخش های مختلف سر، تنه، اندام فوقانی و اندام تحتانی
انواع آسیب های ورزشی، علل و مکانیزم آن در رشته پارادو و میدانی
انواع آسیب های ورزشی، علل و مکانیزم آن در پرتاب دیسک معلولان
تاول و اسپرین انگشتان
پارگی تاندون عضله سین های بزرگ
پارگی تاندون آشیل در پرتاب کننده های ایستاده
دررفتگی کشکک در پرتاب کننده های ایستاده
اسپرین مچ پا در ورزشکاران ایستاده
انواع آسیب های ورزشی، علل و مکانیزم آن در پرتاب نیزه معلولان
تندینوپاتی عضلات روتیتورکاف و ایمپینگمنت شانه
آسیب آرنج گلف باز
آسیب آرنج پرتاب کنندگان نیزه و سایر آسیبهای آرنج
کشیدگی و پارگی تاندون عضله سه سر
استرین عضلات خلفی ران همسترینگPTM (در پرتاب کنندگان نیزه ایستاده) مرحله دورخیز
انواع آسیب های ورزشی، علل و مکانیزم آن در پرتاب وزنه معلولان
اسپرین مچ دست
پارگی تاندون عضلات سین های بزرگ و سه سر بازویی
بی ثباتی قدامی مفصل بازو
سندرم تونل کارپال
پارگی تاندون آشیل
دررفتگی کشکک
انواع آسیب های ورزشی، علل و مکانیزم آن در پارادو و میدانی نابینایان
مکانیسم آسیب در پارادو و میدانی نابینایان
رو شهای ارزیابی پیش بین بروز آسیب های ورزشی در رشته های پرتابی پارادوومیدانی
رو شهای ارزیابی پیش بین بروز آسیب های ورزشی اندام فوقانی در رشته های پرتابی پارادوومیدانی
تست جاب
عدم تعادل عضلانی (نسبت قدرت عضلات چرخش دهنده داخلی به خارجی)
رو ش های ارزیابی پیش بین بروز آسی بهای اندام تحتانی
عوامل روانی تاثیرگذار بر آسیب ورزشکاران
رویکردها و استراتژی های پیشگیری از آسیب ورزشی در رشته ورزشی پارادوومیدانی
هماهنگی خدمات پزشکی در مسابقات
معاینه پیش از شرکت در فعالیت ورزشی و اساس پیشگیری از آسیب
پیشگیری از آسیب های ورزشی
عوامل درونی خطر
عوامل خطر بیرونی
تمرینات و پروتکل های پیشگیری از بروز آسیب های ورزشی در رشته ورزشی پارادوومیدانی
پیشگیری از آسیب های شانه در پرتاب کننده ها
تمرینات پیشگیری از آرنج گلف باز و آسیب آرنج پرتاب کنندگان نیزه در پرتاب کنندگان نیزه
تمرینات ویژه پیشگیری از آسیب استرین همسترینگ
تمرینات اکسنتریک جهت پیشگیری از بروز آسیب همسترینگ
تمرینات تقویتی  Core
تمرینات تعادلی
اصول کمکهای اولیه و رویکردهای بازتوانی حاد و سریع در محل وقوع آسیبهای ورزشی
اسپرین مچ دست
آسیب انگشتان
دررفتگی یا نیمه دررفتگی مفصل شانه
سندرم تونل کارپال
کشیدگی یاپارگی تاندون عضله سین های بزرگ، دوسربازویی و دلتوئید
تندینوپاتی عضلات روتیتورکاف و ایمپینگمنت شانه
سندروم
کم کهای اولیه در آسیب آرنج پرتاب کنندگان نیزه و آرنج گلف باز
آسیبهای آرنج
کشیدگی یا پارگی سه سر
پارگی انتهای تحتانی عضله دوسر بازویی
دررفتگی کشکک
کشیدگی و پارگی تاندون آشیل
استرین عضلات خلفی ران همسترینگ

ناشر انتشارات حتمی
نویسنده
طبقه بندی
نوبت چاپ 1
تاریخ چاپ ۱۴۰۱
شابک 9786003555785
قطع کتاب وزیری
تعداد صفحات ۱۰۴
قیمت پشت جلد ۹۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش ۸۹,۱۰۰ تومان
زبان کتاب فارسی

شما میتوانید نظر خود را در مورد این مطلب بیان کنید.

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
حروف بزرگ و کوچک یکسان است.