دسته بندی کتاب‌ها منو
دسته بندی کتاب‌ها

مشاوره و توان بخشی تأدیبی

ناشر انتشارات سمت
نویسنده
تعداد صفحات ۵۲۸
قیمت پشت جلد ۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش ۴۲,۷۵۰ تومان
۵٪ تخفیف

بخش اول: چارچوبی حرفه‌ای برای مشاوره تأدیبی
فصل اول: فرایند مشاوره تأدیبی و درمان
فصل دوم: شناخت چالش‌های خاصی که مشاور تأدیبی در زمینه زندان با آن‌ها مواجه می شود

بخش دوم: بنیان‌های تاریخی مشاوره و درمان تأدیبی
فصل سوم: درمان روان‌تحلیلگرانه
فصل چهارم: مداخله‌های رفتاری ناب
فصل پنجم: رویکردهای اولیه به گروه و محیط درمانی

بخش سوم: ارزیابی، تشخیص و طبقه‌بندی مجرم
فصل ششم: تشخیص و ارزیابی مجرمان
فصل هفتم: مروری بر نظام‌های طبقه‌بندی مجرم

بخش چهارم: رویکردهای معاصر به مشاوره و درمان تأدیبی
فصل هشتم: الگوهای یادگیری اجتماعی
فصل نهم: درمان‌های شناختی
فصل دهم: خانواده درمانی

بخش پنجم: مداخله‌های تأدیبی کارآمد برای جمعیت‌های خاص
فصل یازدهم: درمان سوءمصرف مواد در جمعیت‌های مجرم
فصل دوازدهم: درمان مجرمان جنسی
فصل سیزدهم: درمان مجرمان شدیداً ضداجتماعی و جامعه‌ستیز
فصل چهاردهم: درمان کردن مجرمان زن

بخش ششم: جمع‌بندی مطالب برای سیاست‌گذاری تأدیبی و کاربرد
فصل پانزدهم: درمان تأدیبی: دستاوردها و واقعیت‌ها
فصل شانزدهم: برنامه‌ریزی پرونده و مدیریت پرونده

ناشر انتشارات سمت
نویسنده
طبقه بندی
نوبت چاپ 1
تاریخ چاپ ۱۳۹۸
شابک 9786000207113
قطع کتاب وزیری
تعداد صفحات ۵۲۸
قیمت پشت جلد ۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش ۴۲,۷۵۰ تومان
زبان کتاب فارسی

شما میتوانید نظر خود را در مورد این مطلب بیان کنید.

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
حروف بزرگ و کوچک یکسان است.