دسته بندی کتاب‌ها منو
دسته بندی کتاب‌ها

محاسبات کمی در علوم خاک

1- نمونه برداری از خاک

2- بافت خاک و سطح ویژه

3- چگالی ظاهری خاک، ذرات و تخلخل

4- اندازه گیری رطوبت خاک

5- انتقال آب و گاز

6- درجه حرارت خاک، گنجایش گرمایی و هدایت گرمایی

7- اسیدیته و بافرها

8- اکسایش، احیا و انرژی ها

9- سینتیک

10- ایزوتوپ رادیواکتیو و پایدار

11- رشد میکروبی، عملکرد و مرگ و میر

12- شمارش میکروبی

13- زیست توده میکروبی

14- نرخ معدنی شدن و غیرمتحرک شدن

15- تنفس و جریان گاز

16- اسیدیته، آهکی شده و آهک مورد نیاز

17- تبادل آنیونی و کاتیونی

18- محاسبه میزان کود مورد نیاز و مواد مغذی دردسترس

19- پتانسیل فرسایش

20- مدیریت زباله ها و بازیافت طبیعی

21- آمار توصیفی

22- تجزیه و تحلیل خطا

23- آزمون فرضیه و آمار استنباطی

ناشر انتشارات دانشگاه آزاد واحد خوراسگان
نویسنده
مترجم
طبقه بندی
نوبت چاپ 1
تاریخ چاپ ۱۳۹۴
شابک 9789641037644
قطع کتاب وزیری
تعداد صفحات ۲۳۲
قیمت پشت جلد ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش ۱۵,۲۰۰ تومان
زبان کتاب فارسی

شما میتوانید نظر خود را در مورد این مطلب بیان کنید.

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
حروف بزرگ و کوچک یکسان است.
مبانی تغذیه گیاه
۹۹,۰۰۰ تومان
۹۴,۰۵۰ تومان
تغذیه گیاهان زراعی
۶۰,۰۰۰ تومان
۵۷,۰۰۰ تومان
شیمی خاک
۸۲,۰۰۰ تومان
۷۷,۹۰۰ تومان
کتاب جامع کودهای زیستی
۲۵,۰۰۰ تومان
۲۳,۷۵۰ تومان