دسته بندی کتاب‌ها منو
دسته بندی کتاب‌ها

زیست فناوری آنزیم های دریایی (تولید و کاربردهای صنعتی،بخش اول،تولید آنزیم ها)

زیست فناوری آنزیم های دریایی (تولید و کاربردهای صنعتی،بخش اول،تولید آنزیم ها)
ناشر انتشارات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
نویسنده
مترجم
تعداد صفحات ۲۳۰
قیمت پشت جلد ۱۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش ۱۲۳,۵۰۰ تومان
۵٪ تخفیف

1- جستجو برای بیوکاتالیست مفید تجاری از میکروارگانیسم های دریایی با هدایت متاژنومیک

2- به کارگیری زباله های کیتینی برای تولید کیتیناز

3- آنزیم های حاصل از فراوری زباله های غذای دریایی و کاربرد آن ها در فراوری غذای دریایی

4- قارچ دریایی و ایزوله های باکتریایی جهت تولید لیپاز

5- روش های بهینه سازی متوالی برای افزایش تولید آنزیم های دریایی در تخمیر فاز جامد

6- تغییر حالت جامد در مقابل تخمیر حالت غوطه وری برای تولید ال-آسپارژیناز

7- تولید آنزیم ها از اکتینوباکتری های دریایی

8- پیشرفت های اخیر در آنزیم های دریایی برای فرایندهای زیست فناوری

ناشر انتشارات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
نویسنده
مترجم
طبقه بندی
نوبت چاپ 1
تاریخ چاپ ۱۴۰۱
قطع کتاب وزیری
تعداد صفحات ۲۳۰
قیمت پشت جلد ۱۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش ۱۲۳,۵۰۰ تومان
زبان کتاب فارسی

شما میتوانید نظر خود را در مورد این مطلب بیان کنید.

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
حروف بزرگ و کوچک یکسان است.
مجموعه قوانین و مقررات شیلات ایران
۱۴,۰۰۰ تومان
۱۳,۳۰۰ تومان
مبانی مهندسی محیط زیست
۱۴۰,۰۰۰ تومان
۱۳۳,۰۰۰ تومان
مبانی زیست شناسی حفاظت
۸,۰۰۰ تومان
۷,۶۰۰ تومان
اصول آمار در علوم منابع طبیعی
۷۲,۰۰۰ تومان
۶۸,۴۰۰ تومان
ادوات صیادی و تکنولوژی صید آبزیان
۷۰,۰۰۰ تومان
۶۳,۰۰۰ تومان
تکثیر و پرورش صدف مرواریدساز
۵,۰۰۰ تومان
۴,۷۵۰ تومان
بهداشت مواد غذایی با منشأ آبزیان
۷۲,۰۰۰ تومان
۶۸,۴۰۰ تومان