دسته بندی کتاب‌ها منو
دسته بندی کتاب‌ها

مراقب هرزه علف ها باشیم

چهارشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۷

در گلخانه های خاکی برای آبیاری گیاهان از آبیاری قطره ای استفاده می شود. در این سیستم برای هر ردیف کاشت یک نوار آبیاری در نظر گرفته می شود و برای هر بوته معمولا یک قطره چکان. بوته های محصول دو طرف ردیف قطره چکان ها رشد می کنند.

طبیعی است وقتی شرایط رشد مناسب باشد هر گیاهی به جز گیاه اصلی می تواند در آنجا رشد کند، مثلا علف های هرز. درست است که فراهم کردن تمام آن شرایط برای رشد محصول اصلی است، ولی حواستان به این علف های هرز باشد. کجا بهتر از دور آب برای رشد و رویش شان؟

این وسط، گلخانه دار باید شش دانگ حواسش جمع باشد که در این رقابت علف های هرز بر گیاه اصلی پیشی نگیرند.

منبع: روزنامه جام جم، شماره 5319، صفحه 13
نظرات کاربران

توجه: توجه

امکان ثبت نظر برای این مطلب وجود ندارد.