دسته بندی کتاب‌ها منو
دسته بندی کتاب‌ها

روش های آماری در علوم رفتاری

ناشر انتشارات ویرایش
نویسنده
تعداد صفحات ۴۱۸
قیمت پشت جلد ۷۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش ۶۷,۵۰۰ تومان
۱۰٪ تخفیف

1- مقدمات و تعریف آمار

2- انواع متغیرها و مقیاسهای اندازه گیری

3- توزیع فراوانی و تهیه جدول

4- رسم نمودارها

5- اندازه های کرایش مرکزی

6- اندازه های تغییرپذیری یا پراکندگی

7- اندازه های سنجش روابط بین متغیرها: همبستگی و ...

8- اصول و قواعد احتمالات

9- نمره های استاندارد و منحنی طبیعی

10- استباط آماری: برآورد (و نمونه گیری)

11- استباط آماری: آزمون فرضیه (آزمون های مقایسه میانگین های z و t)

12- استنباط آماری: آزمون فرضیه (آزمون های مقایسه نسبت، واریانس و ...)

13- تحلیل واریانس: یک عاملی یا یک راهه

14- تحلیل واریانس: دو عاملی یا دو راهه

15- آزمونهای آماری غیر پارامتریک

16- تحلیل رگرسیون چند متغیری

17- کامپیوتر و آمار: تفسیر برون داده ها در spss

ناشر انتشارات ویرایش
نویسنده
طبقه بندی
نوبت چاپ 21
تاریخ چاپ ۱۳۹۹
شابک 9789646184756
قطع کتاب وزیری
تعداد صفحات ۴۱۸
قیمت پشت جلد ۷۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش ۶۷,۵۰۰ تومان
زبان کتاب فارسی

شما میتوانید نظر خود را در مورد این مطلب بیان کنید.

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
حروف بزرگ و کوچک یکسان است.