دسته بندی کتاب‌ها منو
دسته بندی کتاب‌ها

بوم شناسی پوشش گیاهی

بوم شناسی پوشش گیاهی
ناشر انتشارات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
نویسنده
مترجم
تعداد صفحات ۷۶۴
قیمت پشت جلد ۱۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش ۹۵,۰۰۰ تومان
۵٪ تخفیف

1- تاریخچه و کلیات

2- طبقه بندی پوشش گیاهی طبیعی و نیمه طبیعی

3- گیاهان و محیط: ناپیوستگی و پیوستگی

4- پویایی پوشش گیاهی

5- گیاهان کلونی در جوامع گیاهی

6- بوم شناسی بذر و قوانین تجمع در جوامع گیاهی

7- برهم کنش های گونه ای ساختار دهنده جوامع گیاهی

8- برهم کنش های گیاهان خشکی و گیاه خواران: ادغام عوامل چندگانه تعیین کننده و سطوح غذایی

11- تنوع و کارکرد بوم سازگان

12- صفت و تیپ های کارکردی گیاه در سطح جامعه، بوم سازگان و جهان

13- هجوم های گیاهی و هجوم پذیری جوامع گیاهی

14- حفاظت، مدیریت و احیای پوشش گیاهی

15- تیپ های گیاهی و پراکنش آنها در مقیاس وسیع

16- تهیه نقشۀ پوشش گیاهی از مقیاس چشم اناز تا مقیاس منطقه ای

17- بوم شناسی پوشش گیاهی و تغییر جهانی

ناشر انتشارات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
نویسنده
مترجم
طبقه بندی
نوبت چاپ 1
تاریخ چاپ ۱۳۹۹
شابک 9786226860215
قطع کتاب وزیری
تعداد صفحات ۷۶۴
قیمت پشت جلد ۱۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش ۹۵,۰۰۰ تومان
زبان کتاب فارسی

شما میتوانید نظر خود را در مورد این مطلب بیان کنید.

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
حروف بزرگ و کوچک یکسان است.
بوم شناسی مولکولی
۸,۰۰۰ تومان
۷,۶۰۰ تومان
سوسیوبیولوژی (زیست شناسی اجتماعی)
۲۷,۵۰۰ تومان
۲۶,۱۲۵ تومان
بوم شناسی محیط زیست
۴,۰۰۰ تومان
۳,۸۰۰ تومان
تکامل و رفتار انسان
۱۸,۰۰۰ تومان
۱۷,۱۰۰ تومان
اکولوژی عمومی
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۴,۲۵۰ تومان
شالوده بوم شناسی
۱۶۰,۰۰۰ تومان
۱۵۲,۰۰۰ تومان