دسته بندی کتاب‌ها منو
دسته بندی کتاب‌ها

واکنش های گیاهان زراعی به محیط رشد

واکنش های گیاهان زراعی به محیط رشد
ناشر انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نویسنده
مترجم
تعداد صفحات ۳۰۸
قیمت پشت جلد ۴,۲۰۰ تومان
قیمت فروش ۳,۹۹۰ تومان
۵٪ تخفیف

1- مقدمه

2- اصول کلی

3- رهیافتهای آزمایشی و روشهای کلی

4- واکنشهای فیزیولوژیکی گیاهان زراعی به نور، فتوسنتز و تنفس

5- واکنشهای فیزیولوژیکی گیاه زراعی به دما و نواحی اقلیمی

6- واکنشهای نموی گیاه به دما، فتوپریود و کیفیت نور

7- موازنه تشعشع و انرژی و پیش بینی مصرف آب و دمای گیاه

8- تعرق و روابط آب گیاه

9- سازگاری گیاه زراعی به محیط های مواجه با کمبود آب

10- بودجه هیدرولیکی سیستمهای زراعی، آبیاری و نواحی اقلیمی

11- واکنشهای گیاهان زراعی به شوری و دیگر عوامل محدودکننده خاک

12- برهم کنش واکنشهای گیاهان زراعی به آفات و عوامل غیر زنده

13- بررسی واکنشهای گیاهان زراعی به محیط در برنامه های اصلاحی

ناشر انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نویسنده
مترجم
طبقه بندی
نوبت چاپ 2
تاریخ چاپ ۱۳۸۸
شابک 964386006
قطع کتاب وزیری
تعداد صفحات ۳۰۸
قیمت پشت جلد ۴,۲۰۰ تومان
قیمت فروش ۳,۹۹۰ تومان
زبان کتاب فارسی

شما میتوانید نظر خود را در مورد این مطلب بیان کنید.

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
حروف بزرگ و کوچک یکسان است.