دسته بندی کتاب‌ها منو
دسته بندی کتاب‌ها

ریزوباکتری های افزایندۀ رشد و گیاهان دارویی

ناشر انتشارات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
نویسنده
مترجم
تعداد صفحات ۷۰۲
قیمت پشت جلد ۱۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش ۱۲۸,۲۵۰ تومان
۵٪ تخفیف

1- ریزوباکتری های افزایندۀ رشد گیاه و گیاهان دارویی: پیشرفت های نوین

2- برهم کنش میکروب های ریزوسفری در گیاهان دارویی

3- بهبود کارایی گیاهان دارویی معطر با استفاده از PGPR

4- ریز جانداران افزایندۀ رشد و ورمی کمپوست

5- تاثیر مایۀ تلقیح PGPR و قارچ میکوریزای آربسکولار بر رشد و عمل کرد گیاه حسن یوسف

6- ریزوباکتری های افزایندۀ رشد گیاه؛ رویکردهای نوین در گیاهان دارویی

7- ریزوباکتری های افزایندۀ رشد و تنش های محیطی

8- PGPR و غلبه بر تنش های محطی در گیاهان دارویی

9- کارایی Pseudomonas sp و تولید هورمون های گیاهی در افزایش تحمل به شوری گیاه در گیاه 

10- دستکاری های بوم شناختی PGPR در کنترل و جلوگیری از بیماری های گیاهان دارویی

11- ریزوباکتری های افزاینده رشد و بیوسنتز متابولیت های ثانویه در گیاهان دارویی و معطر

12- نقش PGPR در حاصلخیزی خاک و سلامت گیاه

13- ریزوباکتری های افزاینده رشد و بیوسنتز متابولیت های ثانویه در گیاهان دارویی و معطر 

14- گیاهان دارویی و PGPR: مرزهای جدید در ترکیبات شیمیایی گیاهی

15- ارزش ریزوباکتری های افزایندۀ رشد: نحوۀ عمل

16- نقش میکروفلور ریزوسفری بر تحمل فلزات سنگین در گیاهان

17- میکروفلورهای درون رست در گیاهان دارویی

18- رهیافت های مولکولی در مطالعه تنوع ریزوباکتریایی خاک

19- ریزوباکتری های افزایندۀ رشد و گیاهان دارویی در شمال غرب هیمالیا: وضعیت فعلی و چشم اندازهای آینده

20- فعالیت کنترل زیستی گیاهان دارویی در آرژانتین

ناشر انتشارات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
نویسنده
مترجم
طبقه بندی
نوبت چاپ 1
تاریخ چاپ ۱۳۹۹
شابک 9786226860161
قطع کتاب وزیری
تعداد صفحات ۷۰۲
قیمت پشت جلد ۱۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش ۱۲۸,۲۵۰ تومان
زبان کتاب فارسی

شما میتوانید نظر خود را در مورد این مطلب بیان کنید.

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
حروف بزرگ و کوچک یکسان است.