دسته بندی کتاب‌ها منو
دسته بندی کتاب‌ها

تدریس آنلاین (راهنمای نجات بخش): نکات ساده و کاربردی مبتنی بر اصول تعلیم و تربیت

1- تدریس آنلاین: تصویر کلی

2- اصول تعلیم و تربیت برای تدریس و یادگیری موثر: ده اصل محوری یادگیری

3- بهترین روش ها برای تدریس آنلاین: ده به علاوه چهار

4- ابزارهای فناوری برای پشتیبانی از تدریس و یادگیری

5- چهار مرحله یک دوره: مضامین و اتفاقات

6- مرحله 1: آغاز دوره: شروع موفقیت آمیز

7- مرحله 2: ادامه غلتاندن توپ در اوایل میانه

8- مرحله 3: رها کردن قدرت در اواخر میانه

9- مرحله 4: اصلاح کردن، بازاندیشی و جمع بندی

10- تدریس دوره های فشرده سریع

11- بازاندیشی و نگاه به آینده

پیوست: منابعی برای یادگیری بیشتر درخصوص تحقیقات و نظریه های یادگیری آنلاین

شما میتوانید نظر خود را در مورد این مطلب بیان کنید.

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
حروف بزرگ و کوچک یکسان است.