دسته بندی کتاب‌ها منو
دسته بندی کتاب‌ها

تنوع زیستی موجودات زنده (مکانیسم های سلولی و ملکولی)

تنوع زیستی موجودات زنده (مکانیسم های سلولی و ملکولی)
ناشر انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
نویسنده
تعداد صفحات ۵۲۴
قیمت پشت جلد ۲۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش ۲۱,۸۵۰ تومان
۵٪ تخفیف

1- ساختار ژنتیکی جمعیت

2- تغییرات اللی در لوکوس های ژن

3- منشاء تغییرات وراثتی: جهش ها

4- تکامل تعداد ژن های موجود در ژنوم

5- ژن هایی باکپیه های متعدد

6- انتخاب طبیعی

7- پلی مورفیسم و تعادل ایجادشده توسط انتخاب طبیعی

8- مدل های جدید جمعیت

9- انتخاب طبیعی و تطابق

10- تنوعات نژادی در انسان

11- صفاتی که از نظر تطابقی خنثی هستند

12- نظریه دریفت ژنتیکی

13- گونه ها و منشاء آنها

14- موانع جداسازی تولیدمثلی

15- گونه زایی در جزایر اقیانوسیه

16- تسخیر خشکی ها

17- تکامل بین گونه ای

18- تکامل ژنوم در گیاهان

19- اثرات سیتوژنتیکی تنوع سوماکلونال و گامتوکلونال

20- ژنوم میتوکندری

21- اثر تغییر اقلیم بر تنوع زیستی

22- تنوع زیستی و حفاظت از آن

23- فیلوژنی کروموزومی

24- منابع

ناشر انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
نویسنده
طبقه بندی
نوبت چاپ 1
تاریخ چاپ ۱۳۹۲
شابک 9789641020097
قطع کتاب وزیری
تعداد صفحات ۵۲۴
قیمت پشت جلد ۲۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش ۲۱,۸۵۰ تومان
زبان کتاب فارسی

شما میتوانید نظر خود را در مورد این مطلب بیان کنید.

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
حروف بزرگ و کوچک یکسان است.
مبانی سیستماتیک جانوری
۴۳۰,۰۰۰ تومان
۴۰۸,۵۰۰ تومان
جانورشناسی
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۱۴۲,۵۰۰ تومان
بوم شناسی مولکولی
۷۵,۰۰۰ تومان
۷۱,۲۵۰ تومان
چکیده جانورشناسی
۵,۰۰۰ تومان
۴,۷۵۰ تومان
اصول جامع جانورشناسی هیکمن (جلد اول)
۶۷۰,۰۰۰ تومان
۶۳۶,۵۰۰ تومان