دسته بندی کتاب‌ها منو
دسته بندی کتاب‌ها

زبان عمومی

زبان عمومی
ناشر انتشارات سمت
نویسنده
تعداد صفحات ۲۲۸
قیمت پشت جلد ۱۳۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش ۱۲۵,۴۰۰ تومان
۵٪ تخفیف

Acknowledgments
Unit One: Time Management
Unit Two: Global Warming
Unit Three: Dreams
Unit Four: Volcanoes
Unit Five: Teamwork
Unit Six: Oceans
Unit Seven: Getting Rich
Unit Eight: Careers
Unit Nine: Media Technology
Unit Ten: Family and Childhood
Unit Eleven: Health
Unit Twelve: Human Mind
Unit Thirteen: Language and Learning
Unit Fourteen: Music
Unit Fifteen: Nanotechnology
Bibliography
References

شما میتوانید نظر خود را در مورد این مطلب بیان کنید.

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
حروف بزرگ و کوچک یکسان است.