دسته بندی کتاب‌ها منو
دسته بندی کتاب‌ها

زیست قوم شناسی تکاملی

زیست قوم شناسی تکاملی
ناشر انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده
مترجم
تعداد صفحات ۲۹۲
قیمت پشت جلد ۱۸۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش ۱۷۱,۰۰۰ تومان
۵٪ تخفیف

1- زیست قوم شناسی تکاملی

2- رویکردهای اکولوژی-تکاملی به روابط انسان و محیط زیست

3- تکامل انسان و تکامل توسط انسان

4- اکولوژی تکاملی و زیست قوم شناسی

5- رویکردهای تکاملی زیست قوم شناسی

6- نظریه ساختار کنام و زیست قوم شناسی

7- انتقال دانش

8- سازگاری و انطباق در سیستم های اجتماعی-زیست محیطی

9- افزونگی سودمند

10- تاثیر محیط زیست بر استفاده از منابع طبیعی

11- معیارهای بومی برای انتخاب گیاهان دارویی

12- الگوهای استفاده از گیاهان دارویی توسط جوامع محلی

13- مبانی زیست شناختی و فرهنگی استفاده از گیاهان دارویی و خوراکی

14- چشم انداز تکاملی در مورد استفاده از گیاهان توهم زا

ناشر انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده
مترجم
طبقه بندی
نوبت چاپ 1
تاریخ چاپ ۱۴۰۱
قطع کتاب وزیری
تعداد صفحات ۲۹۲
قیمت پشت جلد ۱۸۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش ۱۷۱,۰۰۰ تومان
زبان کتاب فارسی

شما میتوانید نظر خود را در مورد این مطلب بیان کنید.

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
حروف بزرگ و کوچک یکسان است.
اکوفیزیولوژی گیاهی (جلد اول و دوم)
۲۵,۰۰۰ تومان
۲۳,۷۵۰ تومان
میکروب شناسی عمومی
۹۰,۰۰۰ تومان
۸۵,۵۰۰ تومان
میکروبیولوژی عمومی
۳۱۰,۰۰۰ تومان
۲۹۴,۵۰۰ تومان
اگرواکولوژی
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۱۴۲,۵۰۰ تومان
مباحثی از بیولوژی سلولی و مولکولی
۳۵,۰۰۰ تومان
۳۱,۵۰۰ تومان
میکروبیولوژی براک (جلد دوم)
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۱۱۴,۰۰۰ تومان