دسته بندی کتاب‌ها منو
دسته بندی کتاب‌ها

اگرواکولوژی مناطق خشک جلد سوم(راهبرد های بوم سازگار )

اگرواکولوژی مناطق خشک جلد سوم(راهبرد های بوم سازگار )
ناشر انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نویسنده
تعداد صفحات ۶۲۰
قیمت پشت جلد ۳۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش ۳۲۳,۰۰۰ تومان
۵٪ تخفیف

کتاب اگرواکولوژی مناطق خشک در یک مجموعه سه جلد جداگانه طراحی شده است.در جلد نخست ،غذا در قالبی بوم شناختی و از جنبه های اجتماعی و فرهنگی بررسی شده است.جلد دوم به مدیریت منابع و بوم نظام های کشاورزی در مناطق خشک پرداخته است و جلد آخر به رهیافت های بوم سازگار در کشاورزی مناطق خشک اختصاص دارد.

42- کشاورزی ارگانیک

43-نظام های تلفیقی تولیدات دامی و مرتع زراعی

44-کشت های مخلوط مبتنی بر بقولات

45- جنگل زراعی و زراعت چوب 

46-کشاورزی حفاظتی

47-خدمات و کارکرد های بوم نظام های کشاورزی

48- تنوع زیستی کشاورزی 

49-ترسیب کربن در بوم نظام های کشاورزی

50- ردپای غذا و ظرفیت جمعیتی انسان 

51-فشرده سازی اکولوژیکی

52- کشاورزی در محیط مسدود

53- ریسک پذیری بوم شناختی تولیدات کشاورزی

54-کشاورزی 4 و زیست بوم : بیم ها و امید ها

55- کشاورزی شهری

56- کشاورزی پایدار و زنان روستایی 

57- مدیریت پایدار فضای سبز کم آب

58-بهره برداری از ذخایر ژنتیکی و میکروبی در ارتقای تحمل گیاهان زراعی به تنش های محیطی

59- طراحی تیپ های زراعی کم نهاده

60-نقش بذر در بقا و تنوع بوم نظام های زراعی

61-به نژادی مشارکتی تکاملی گیاهان زراعی

ناشر انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نویسنده
طبقه بندی
نوبت چاپ 1
تاریخ چاپ ۱۴۰۱
شابک 9789643865560
قطع کتاب وزیری
تعداد صفحات ۶۲۰
قیمت پشت جلد ۳۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش ۳۲۳,۰۰۰ تومان
زبان کتاب فارسی

شما میتوانید نظر خود را در مورد این مطلب بیان کنید.

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
حروف بزرگ و کوچک یکسان است.