دسته بندی کتاب‌ها منو
دسته بندی کتاب‌ها

روشهای گزینش در به نژادی گیاهان

روشهای گزینش در به نژادی گیاهان
ناشر انتشارات مرکز نشر دانشگاهی
نویسنده
مترجم
تعداد صفحات ۴۵۶
قیمت پشت جلد ۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش ۴۲,۷۵۰ تومان
۵٪ تخفیف

1- مقدمه

2- جنبه های ژنتیک جمعیتی دگرگشنی

3- خویش آمیزی

4- تلاقی جور و تلاقی ناجور

5- اثرهای ژنتیک جمعیتی انتخاب در بروز جنسیت

6- تغییر تصادفی فراوانی آلل ها

7- انتخاب

8- تغییر کمی

9- اثرهای شیوه تولیدمثل بر ارزش ژنوتیپی مورد انتظار

10- اثرهای نوع تولیدمثل بر واریانس ژنتیکی

11- کاربردهای نظریه ژنتیک کمی در برنامه های به نژادی گیاه

12- انتخاب برای چندین صفت

13- برهم کنش ژنوتیپ X محیط زیست

14- آشکار کردن ارزش ژنوتیپی در شرایط رشد غیر یکنواخت

15- اثرهای زیانبخش رقابت غیر همسان بر کارایی انتخاب

16- تعداد مطلوب تکرارها

17- اندازه و شکل کرتهای آزمایشی

18- نسل مطلوب برای شروع انتخاب در گیاهان خودگشن

19- طرحهای آزمایشی در به نژادی گیاهان

ناشر انتشارات مرکز نشر دانشگاهی
نویسنده
مترجم
طبقه بندی
نوبت چاپ 1
تاریخ چاپ ۱۳۸۲
شابک 9640111279
قطع کتاب وزیری
تعداد صفحات ۴۵۶
قیمت پشت جلد ۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش ۴۲,۷۵۰ تومان
زبان کتاب فارسی

شما میتوانید نظر خود را در مورد این مطلب بیان کنید.

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
حروف بزرگ و کوچک یکسان است.
سیستماتیک گیاهی
۴,۶۰۰ تومان
۴,۳۷۰ تومان
مقدمه ای بر فیزیولوژی گیاهی (جلد اول)
۱۳۰,۰۰۰ تومان
۱۲۳,۵۰۰ تومان
متابولیت های ثانویه گیاهی
۲۰,۰۰۰ تومان
۱۹,۰۰۰ تومان
فیزیولوژی و تکنولوژی پس از برداشت
۱۸۰,۰۰۰ تومان
۱۷۱,۰۰۰ تومان
سیتوژنتیک گیاهی
۱۷۰,۰۰۰ تومان
۱۶۱,۵۰۰ تومان